بسته محصول

قدم به قدم تا حسابدار حرفه‌ای

تعریف بسته محصول در نرم افزار سپیدار و کابردهای آن

تعریف بسته محصول در نرم افزار سپیدار و کابردهای آن

بسته محصول به مفهوم مجموعه ای از چند محصول (کالا) در قالب یک پکیج محصولی است. در واقع بسته محصول متشکل از چند کالا است که می توان آنها را در قالب یک بسته به فروش رساند و یا بعنوان یک تخفیف بصورت پکیج محصولی برای کالاها در نظر گرفت. نرم افزار سپیدار در نسخه […]