همکاران سیستم

دوره های آموزش سپیدار عمومی

فهرست مطالب این دوره شامل پرکاربردترین سیستم های نرم افزار سپیدار ( چهار ماژول اصلی نرم افزار) است. دوره آموزش سپیدار عمومی در قالب 15 جلسه برگزار می شود. از ویژگی های این دوره به اعطای مدرک معتبر سپیدار همکاران سیستم، امکان کار با نرم افزار برای هر کارآموز بصورت مجزا، ارائه رایگان پکیج آموزشی […]

فهرست مطالب فهرست مطالب

این دوره شامل پرکاربردترین سیستم های نرم افزار سپیدار ( چهار ماژول اصلی نرم افزار) است. دوره آموزش سپیدار عمومی در قالب 15 جلسه برگزار می شود. از ویژگی های این دوره به اعطای مدرک معتبر سپیدار همکاران سیستم، امکان کار با نرم افزار برای هر کارآموز بصورت مجزا، ارائه رایگان پکیج آموزشی (شامل نرم افزار آموزشی، جزوات و سناریوهای تمرینی) ، ثبت سناریو های مختلف در طی دوره و … می توان اشاره کرد. سیلابس های دوره آموزش سپیدار عمومی شامل موارد زیر است:

سیستم حسابداری:
فرآیندهای راه اندازی سیستم و اطلاعات استقرار
شناخت و تعریف سطوح حسابها
انواع ثبت های مالی
تهیه ترازهای آزمایشی
عملیات پایان سال مالی
تحریر دفاتر قانونی
افتتاح سال مالی جدید
سیستم دریافت و پرداخت:
اطلاعات استقرار و راه اندازی سیستم دریافت وپرداخت
آشنایی با انواع دریافت
عملیات چکهای دریافتنی
آَشنایی با انواع پرداختها
تهیه صورت حساب بانکی
نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی
گزارش گیری از سیستم خزانه داری
سیستم تامین کنندگان و انبار:
اطلاعات پایه و راه اندازی سیستم انبار
ثبت انواع رسیدهای انبار (قبض انبار)
آشنایی با انواع فرآیند های خروج انبار
تحلیل انواع برگشتی های انبار
محاسبه بهای تمام شده کالا فروش رفته
محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی
ثبت عملیات انبارگردانی
گزارش گیری از سیستم انبار

سیستم مشتریان و فروش:
اطلاعات پایه سیستم فروش
تعریف لاین های فروش
تعریف قیمت فروش برای کالا
آموزش انواع فرآیندهای فروش در سپیدار
آشنایی با صورت حساب طرف مقابل
ثبت فرآیند تهاتر حساب
گزارش گیری از مانده طرف حسابها در سیستم
گزارش گیری از سیستم مشتریان و فروش