همکاران سیستم

سپیدار جامع

فهرست مطالب این دوره در قالب 30 جلسه بصورت نیمه خصوصی برگزار می شود. قبل از شروع این دوره آزمون رایگان تعیین سطح از دانش پذیران گرفته می شود. همچنین در پایان دوره و در صورتی قبولی در آزمون نهایی مدرک معتبر همکاران سیستم اعطا خواهد شد. در دیگر ویژگی های این دوره اعطای رایگان […]

فهرست مطالب فهرست مطالب

این دوره در قالب 30 جلسه بصورت نیمه خصوصی برگزار می شود. قبل از شروع این دوره آزمون رایگان تعیین سطح از دانش پذیران گرفته می شود. همچنین در پایان دوره و در صورتی قبولی در آزمون نهایی مدرک معتبر همکاران سیستم اعطا خواهد شد. در دیگر ویژگی های این دوره اعطای رایگان پکیج آموزشی و جزوات ، کتاب کار سپیدار و بسته آموزشی نرم افزار سپیدار خواهد بود. مطالب ارائه شده در دوره سپیدار جامع شامل موارد زیر می شود:

سیستم حسابداری:
فرآیندهای راه اندازی سیستم و اطلاعات استقرار
شناخت و تعریف سطوح حسابها
انواع ثبت های مالی
آشنایی با ثبت رویدادهای ارزی
تهیه ترازهای آزمایشی
اصلاح و طبقه بندی حسابها
تهیه اظهارنامه ارزش افزوده
نحوه تهیه فایل خرید و فروش فصلی
عملیات پایان سال مالی
تحریر دفاتر قانونی و گزارش گیری از سیستم حسابداری
افتتاح سال مالی جدید
سیستم دریافت و پرداخت:
اطلاعات استقرار و راه اندازی سیستم دریافت وپرداخت
آشنایی با انواع دریافت های ریالی و ارزی
عملیات چکهای دریافتنی
آَشنایی با انواع پرداختها بصورت ارزی و ریالی
چاپ چک، ابطال چک، گزارش گیری از دسته چکها
تهیه صورت حساب بانکی
نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی
آشنایی با تسویه حساب طرف مقابل
فرآیند تسویه کارتخوان
گزارش گیری از سیستم خزانه داری
سیستم تامین کنندگان و انبار:
اطلاعات پایه و راه اندازی سیستم انبار
ثبت انواع رسیدهای انبار (قبض انبار)
آشنایی با انواع فرآیند های خروج انبار
مشخصه کالا، سریال و ردیابی کالا در سیپیدار
تحلیل انواع برگشتی های انبار
محاسبه بهای تمام شده کالا فروش رفته
محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی
تعریف عامل و فرمول محاسبه
آشنایی با فرآیند توزین
ثبت عملیات انبارگردانی
گزارش گیری از سیستم انبار
سیستم مشتریان و فروش:
اطلاعات استقراری و راه اندازی سیستم مشتریان و فروش
تعریف لاین های فروش
تعریف قیمت فروش برای کالا
تعریف انواع تخفیف
نحوه تعریف انواع اشانتیون
آشنایی با تعریف پوزسانتهای محتلف
آموزش انواع فرآیندهای فروش در سپیدار
آشنایی با صورت حساب طرف مقابل
محاسبات پورسانت و گزارش گیری های مربوط به آن
ثبت فرآیند تهاتر حساب
گزارش گیری از مانده طرف حسابها در سیستم
گزارش گیری از سیستم مشتریان و فروش
سیستم حقوق و دستمزد:
اطلاعات استقرار و راه اندازی سیستم حقوق و دستمزد
آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد و فرآیندهای پیش نیاز
تعاریف اولیه حقوق و دستمزد
تعریف قرارداد پرسنلی
ثبت اطلاعات استقرار کارمندان
نحوه ورود اطلاعات ماهانه
محاسبات حقوق، سنوات، عیدی و مرخصی
تهیه لیست دیسکت پرداخت بانک
آشنایی با تهیه فایل بیمه تامین اجتماعی
تهیه فایل الکترونیکی مالیات بر درآمد
ثبت تسویه حساب کارمندان
گزارش سازی در سیستم حقوق و دستمزد