قدم به قدم تا حسابدار حرفه‌ای

آموزش دشت

حسابداری چیست خدمات آموزش آتی‌تراز

نحوه ثبت فاکتور فروش در نرم افزار دشت چگونه است؟

ثبت فاکتور فروش مهم ترین نیاز در هر نرم افزار فروشگاهی است. راحتی در ثبت فاکتور، سهولت در چاپ آن، استفاده ازانواع فرمت های چاپی و قابل فهم...
زمان مطالعه: 6 دقیقه
0

نحوه حذف فاکتورفروش های ثبت شده در نرم افزاردشت چگونه است؟

فاکتور فروش مهم ترین رکن هر نرم افزار حسابداری فروشگاهی است. معمولا در فروشگاهها به دلیل زیاد بودن تعداد فاکتور ها، اشتباه در صدور آنها رخ...
زمان مطالعه: 4 دقیقه
0