حذف آیتم تصویر بند انگشتی محصول قیمت تعداد جمع جزء
× نسخه آموزشی سپیدار همکاران سیستم تومان150,000
تومان150,000

جمع کل سبد خرید

جمع جزء تومان150,000
مالیات بر ارزش افزوده تومان13,500
مجموع تومان163,500