حذف آیتم تصویر بند انگشتی محصول قیمت تعداد جمع جزء
× دوره آموزش جامع دریافت و پرداخت تومان360,000
تومان360,000

جمع کل سبد خرید

جمع جزء تومان360,000
مالیات بر ارزش افزوده تومان32,400
مجموع تومان392,400