حذف آیتم تصویر بند انگشتی محصول قیمت تعداد جمع جزء
× نرم‌افزار حسابداری شرکت خدماتی تومان10,350,000
تومان10,350,000

جمع کل سبد خرید

جمع جزء تومان10,350,000
مالیات بر ارزش افزوده تومان931,500
مجموع تومان11,281,500